Een camping openen: wat moet u weten voor u begint?

Het openen van een camping draagt bij tot de sociale of professionele cohesie en tot het behoud van het milieu. Kamperen, ook wel campingisme genoemd, is namelijk zowel een toeristische bestemming als een toeristische activiteit waarbij men zich onder een kampeerauto of caravan of camper of clip-auto of tent naar dezelfde plaats begeeft.

De verschillende redenen om een camping te openen

Het openen van een camping is zowel een interessant als een winstgevend project. Het is een project dat een ecologisch verantwoorde levensstijl bevordert. Ten tweede is het een project dat plaats biedt aan verschillende soorten kampeerders van verschillende leeftijden en sexualiteiten. Het gaat om familiegroepen, vakantiegangers, gepensioneerden, studenten, teambuilding, natuurliefhebbers, vriendschapskringen, paren, enz. Het is ook mogelijk een bestaande camping te optimaliseren of zelfs een nieuwe ecologische camping te creëren. Klanten kunnen zelfs verhuizen naar een naturistencamping of een wilderniscamping... Bij de wens om een camping te openen wordt van meet af aan rekening gehouden met de rentabiliteitsstudie, de marktsituatie, de bescherming van het milieu, de bevordering van de toeristische sector die nog steeds een bloeiende investering is, de passie en onder andere.

De wettelijke formaliteiten voor het openen van een camping

In het kader van de procedure om een camping open te stellen voor het ontvangen van een aantal kampeerders, moet de exploitant van de camping bepaalde formaliteiten en regels in acht nemen en naleven. Het gaat met name om de publicatie van informatie over tariefvoorwaarden, de naleving van sanitaire normen (zoals recycling en afvalinzameling, afvalwaterbeheer, enz.), de naleving van prefectorale besluiten met betrekking tot de openingsdatum, de inning en betaling van de toeristenbelasting, de verduidelijking van veiligheidsinstructies, enz.

De verschillende voorwaarden voor het openen van een camping

In het algemeen zijn er verschillende formaliteiten die moeten worden vervuld en geldende teksten die moeten worden nageleefd voordat u een camping kunt openen. In de eerste plaats zult u moeten kiezen tussen een camping met diensten, een geregistreerde camping of een seizoencamping. Een uitgeruste camping heeft minimaal 6 standplaatsen en kan dus minimaal 20 kampeerders herbergen (vakantiegangers of bewoners). Een geregistreerde camping heeft daarentegen maximaal 6 accommodaties en kan dus maximaal 30 kampeerders herbergen. En de seizoencamping kan worden ingericht op een als natuurgebied aangemerkt terrein, met een maximale oppervlakte van 1 hectare, om een groot aantal kampeerders onderdak te bieden op meer dan 25 standplaatsen voor campers of caravans of tenten. Vervolgens moet de exploitant van een ontwikkeld kampeerterrein een ontwikkelingsvergunning aanvragen door het Cerfaformulier nr. 13409-06 in te vullen. In het geval van een aangegeven kampeerterrein is een verklaring aan de territoriaal bevoegde gemeente met gebruikmaking van het Cerfaformulier nr. 13409-06 echter voldoende. De exploitant moet dan van tevoren zijn terrein afbakenen. Daartoe moet rekening worden gehouden met de volgende criteria: de wettelijke beperkingen van de code de la planification (kustgebied of beschermd gebied of andere), de reglementaire of gemeentelijke beperkingen en de marktstudie om een eerlijke concurrentie in acht te nemen. Ook moet men weten hoe de aangeboden diensten kunnen worden gevarieerd naar gelang van het type kampeerder (minderjarig of volwassen, alleen of met z'n tweeën, met het gezin of met vrienden, enz.), de voorgestelde diensten en infrastructuren (miniclub of speeltuin of pierenbadje of mobiel recreatieverblijf of spa of andere). In Frankrijk moet elke marktdeelnemer deze laten classificeren door een door het Cofrac erkende instantie. Voorts moet ook de keuze van de rechtsvorm die bij de RCS moet worden geregistreerd, vooraf worden overwogen. Deze keuze hangt af van het soort project, het aantal partners of werknemers en de hoogte van de investering. Namelijk: de micro-onderneming of de eenmanszaak (EURL, SASU) of de SARL of zelfs de SAS...

Plan du site